modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Meer info over het herroepingsrecht vindt je op de infopagina "Vragen over retourneren".

 • Aan
  De Knikkerprins - Juwa Solutions BV
  Lostraat 172
  2220 Heist-op-den-Berg (België)

  info@knikkerprins.com
   
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen: • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
   
 • Naam/namen consument(en):

 • Adres consument(en):

 • Handtekening van consument(en):
  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Datum: